Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;Podoloji ve Podiatri Derneği ayak sağlığı alanında çalışan tüm sağlık personelinin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını ön planda tutar. Bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan sağlık personelinin; eşitlik, etik değerler ve takım çalışması ilkelerine göre
faaliyet gösterir.

Vizyonumuz; Ayak Sağlığı alanında öncü çalışmaları ile model oluşturan, bilimde girişimci, podoloji ve podiatri’nin ülkemizdeki gelişiminde, güncel bilgilerle donatılmış podologların lideri olmaktır.