Podiatri ayak sağlığı ve hastalıkları ile ilgili çalışan tıp dalıdır.Kelime kökeni olarak Yunanca’da Podos (ayak) ve Iatreia/Iatros (doktor) kelimelerinin birleşiminden oluşur.