Podos (Ayak) ve Logos (Bilim) kelimelerinden oluşan, ayak sağlığı ve hastalılarıyla ilgilenen bilim dalıdır.

Podolog Kimdir?

Podologlar konservatif bakım hizmeti sunan koruyucu ve önleyici çalışan sağlık teknikerleridir. Ülkemizdeki tanımı ile;
Podolog; meslek yüksek okullarının podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm)

Yetki ve sorumlulukları:

a)Ayak sağlığının korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır,
b)Sağlıklı bireylerde ; medikal ayak bakımı ve eğitimi verir,
c)İlgili uzman tabibin teşhisinde ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları,bandaj,sargı,parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamaları
d)Ayak sağlığı sorunları,tırnak patolojileri ve nasırların değerlendirilmesi,önlemesi ve tedavisinde görev alır.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf)